Hrvatski lider u rušenju objekata među 100 najvećih u svijetu

EURCO d.d. je lider na hrvatskom tržištu uklanjanja industrijskih i infrastrukturnih objekata već gotovo tri desetljeća, a o njihovim rezultatima i uspjesima pričali smo s direktorom Hrvojem Merkijem.

Koja je tajna vašeg uspjeha kao tvrtke?

Ovaj status marljivo gradimo godinama odgovornim poslovanjem spram svih dionika i faza u projektnom procesu. Kroz diverzifikaciju poslovanja prilagođavali smo se i dali svoj doprinos u gotovo svim tržišnim uvjetima, ekonomskim krizama, poplavama, potresima, pandemiji, zadržavši kao najvažniju temeljnu djelatnost rušenje i uklanjanje svih vrsta objekata. Iza nas su bogate reference, projekti i radovi uklanjanja sportskih, obrazovnih, turističkih objekata, do građevina javne uprave, te poslovnih, stambenih i industrijskih objekata kao i dodatni poduhvati saniranja deponija i izgradnje kanalizacijskih mreža. Naručitelji se oslanjaju na društvo EURCO d.d. kao pouzdanog izvođača radova s ogromnim iskustvom, koji može ponuditi cjelovitu uslugu od samog projektiranja do izvođenja radova na brz i efikasan način, poštujući rokove, ljude i okoliš, zbog čega se i vodimo sloganom ‘Tehnologija u funkciji prirode’.

Koliko smo upoznati dosta resursa kao tvrtka ulažete u ljudske potencijale?

Naša misija je profesionalnim pristupom razvijati se, ulagati u zaposlenike i zajednicu i biti strateški partner svima koji sudjeluju i surađuju u fazama projektnog ciklusa. Faze su mnogobrojne i zato kontinuirano radimo na specijalizaciji i edukaciji naših djelatnika, pratimo zakonske norme i prilagođavamo se složenim zahtjevima investitora i naručitelja. Na kraju krajeva, naši su naručitelji ozbiljne tvrtke poput društva Adris, Heinekena, Rijeka Gatewaya, Coca Cole. Zatim klijenti iz javnog sektora, ministarstva, ustanove i s njima da bi razvili dugoročne i kvalitetne partnerske odnose želimo i pridodajemo veliki značaj sustavima kvalitete, zaštiti na radu, zaštite zdravlja djelatnika i zaštite okoliša. Stoga, već gotovo 20 godina vodimo i unapređujemo vlastiti integrirani sustav upravljanja koji se bazira na međunarodnim normama ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001, koji može odgovoriti na najzahtjevnije zahtjeve internacionalnih naručitelja u svakodnevnom poslovanju.

Vi ste specijalizirani, odnosno vaš core biznis je rušenje objekata. Možete li reći o kakvim se konkretno objektima radi?

Kada je rušenje u pitanju, od industrijskih objekata istaknuo bi različite vrste armiranobetonskih i zidanih objekata poput proizvodnih pogona tvornica, silosa, dimnjaka (visine i do 250 m), spremnika, uredskih objekata, skladišta, različitih armiranobetonskih i metalnih nadstrešnica i sl. Dugi niz godina uklanjamo hotele, motele, depadanse, restorane i ostale prateće objekte u sektoru turizma. Što se tiče infrastrukturnih objekata tu zastupljene razne kategorije. Dimnjakci, mostovi, nadvožnjaci iznad željezničkih pruga i različitih vrsta cesta, pa čak i atomska skloništa smo rušili.

Vjerojatno ste najviše posla imali kada se dogodio potres na Banovini i u Zagrebu?

Naravno, tu je bilo puno posla, ali to doživljavamo kao veliki poslovni izazov. Preko 200 obiteljskih kuća na Banovini smo uklonili, oštećenu crkvu u Kravarskom. U Zagrebu smo uklonili bivšu tvornicu DTR u centru grada, obiteljsku kuću na adresi Petrinjska 25 u Zagrebu kao simbol stradanja grada Zagreba u snažnom potresu 2020. godine.

Možete li nešto više reći o tome kako zapravo kreće vaš posao kada vas netko angažira?

Prvo ide faza projektiranja uklanjanja. Tu prvo izrađujemo ‘Glavni projekt uklanjanja’ kojim vrlo precizno i detaljno rješavamo svaku fazu demontaže i metode rušenja. Ističemo zadnje veće projekte uklanjanja, poput ‘Projekta uklanjanja hotela Marjan’ u Splitu, ‘Projekta uklanjanja ležnih podruma u tvornici Heineken’ u Karlovcu, ‘Projekta kolničke konstrukcije i gabionskog potpornog zida također u tvornici Heineken’ u Karlovcu, kao i mnogobrojni projekti koji su odavno iza nas, AB dimnjak u Bakru, Sjeverno krilo hotela Internacional u Zagrebu, Hotel Park u Rovinju, TEF Šibenik i mnogi drugi.

Nakon toga, pretpostavljamo pripremate gradilište?

Tako je, nakon toga slijedi faza pripremnih radova i tu smo izuzetno opremljeni. Posjedujemo vlastitu mehanizaciju za izvanredni transport teške mehanizacije. Svako gradilište je ograđeno punom gradilišnom ogradom koja sprječava ulaz neovlaštenih osoba u gradilište, te je svako gradilište označeno svojom gradilišnom informativnom pločom i znakovima sigurnosti na radu. Htio bi naglasiti da nam je zaštita na radu nam je uvijek na prvom mjestu i to dokazujemo na samom gradilištu kroz sustav ‘Dozvole za rad’, procjene rizika, vođenje redovitih sastanaka sigurnosti na radu na samom gradilištu i kroz primjenu mnogih drugih metoda poznatih u svijetu u visokorizičnim industrijama. Zatim krećemo na instalacije. Tu zajedno s naručiteljem rješavamo sve instalacije koje se zateknu na svakom objektu. Od samih zahtjeva, preko iskapčanja instalacija, zapisnika, skidanja brojila, do blindiranja instalacija i izrade privremenih gradilišnih priključaka struje i vode. Nakon toga krećemo u demontažu objekta.

O kakvim se vrstama demontaže radi?

Ovisno o zahtjevima naručitelja obavljamo sve vrste demontaža od uklanjanja opasnog otpada poput azbestno-salonitnih ploča s krovova uz rad na visini, te demontaže drvenih konstrukcija krovišta ili skidanje različitih izolacijskih materijala. Demontiramo vanjske i unutrašnje izolacijske materijale na zidovima, parkete s podova, te sve sustave grijanja i hlađenja. U određenom broju starih objekata pronalazimo velike volumene glomaznog komunalnog otpada koji nije sastavni dio tijela objekta, te iste čistimo, razdvajamo, iznosimo iz objekata i na kraju odvozimo na zbrinjavanje. Sa svim otpadom gospodarimo na zakonom propisan način.

Kada je vaša tvrtka u pitanju svi vas prepoznaju po velikim bagerima koji ruše, na koji način se to odvija?

Uklanjanje armiranobetonskog objekta uglavnom se odvija metodom strojnog rušenja uz pomoć građevinskih strojeva koji su ‘demolition’ verzije bagera ojačane konstrukcije s dugim ili kratkim rukama, te određenom vrstom alata poput hidrauličkih škara za beton, škara za metal, hidrauličkog čekića, grajfera ili krešera. Iako je ova metoda uklanjanja najsigurnija, imamo iskustva i s metodom uklanjanja objekata eksplozivom. Naš adut su strojevi i iskustvo u rušenju objekata preko 50 m visine i svoje usluge nudimo i na okolnim tržištima Slovenije, BiH, Srbije, Sjeverne Makedonije, Kosova, Crne Gore itd.

Što vaša tvrtka još nudi, koje usluge?

Istakuno bi tu još iskustvo u vođenju projekata i usluge drobljenje materijala. Recimo, što se tiče vođenja projekata, imamo iza sebe nekoliko velikih projekata poput kanalizacija u Osijeku, Vukovaru i Rugvica-Dugo Selo i to sukladno odredbama crvene FIDIC knjige i 2 projekta žute FIDIC knjige, a to su sanacija odlagališta Trebež pokraj Samobora i uklanjanje 13 objekata za Rijeka Gateway. Vodimo velike projekte na hrvatskom i engleskom jeziku te svakodnevno koristimo MS Project i Primaveru. Kada je riječ o drobljenju materijala, tu bi istaknuo da uz pomoć krešera s magnetom izdvajamo armaturno željezo iz betona. Posjedujemo i mobilno drobilično postrojenje koje također služi za izdvajanje metala od betona u velikim kapacitetima.

Danas je vrlo popularno, ali je i zakonska obveza odgovorno poslovati i ponašati se prema okolišu, kako EURCO tu stoji?

To nam je prioritet i vodimo računa o tome. Uzorkujemo sve vrste otpada i određujemo ključne brojeve svih vrsta otpada, te definiramo metode zbrinjavanja otpada. Nakon demontaže, razdvajanja otpada po vrstama, iznošenja iz objekata i sortiranja otpada slijedi utovar, odvoz i zbrinjavanje otpada. Popunjavamo i dostavljamo naručitelju zakonsku potrebnu dokumentaciju za zbrinjavanje otpada, ukidamo status otpada i procesima obrade otpada pretvaramo otpad u koristan materijal za naručitelja u različitim procesima certifikacije zgrada poput Leadership in Energy and Environmental Design (LEED). Još bi dodao i kako osim poslova uklanjanja, društvo EURCO d.d. izvodi i poslove sanacije postojećih odlagališta otpada kojih smo do sada sa području cijele Hrvatske sanirali preko 70, kao i poslove izgradnje novih kazeta komunalnog otpada za komunalna društva.

Inače, EURCO d.d. je tvrtka koja je još 1998. godine potvrdila kvalitetu sustavnog načina rada certificirajući se prema normi ISO 9001. Deset godina kasnije je recertificirala područje rušenja i recikliranja građevnog materijala, a certifikat kvalitete stekla je i za područje sanacije i izgradnje odlagališta otpada.

Specijalizirani časopis Demolition and Recycling International koji se bavi područjem rušenja i reciklaže građevnog materijala objavio je listu 100 najvećih tvrtki koje se u svijetu bave ovim vrlo specifičnim poslom među kojim je svoje mjesto našla i tvrtka EURCO.

Možda Vas zanima…

Često se može čuti o pojmovima “posjedovni list” i “vlasnički list” koji...
Od osamostaljenja, Hrvatska je intenzivno radila na razvoju svoje cestovne infrastrukture, čime je...
Kupaonica treba biti funkcionalna i estetski privlačna, što može biti izazov s obzirom na sve...
Zanimljivo je da danas više od polovice globalne populacije čini svoj dom u urbanim područjima...
Most preko rijeke Cetine prostire se na dužini od 224,45 metara, s tim što je otprilike 150 metara...
Grad Pula organizirao je javni arhitektonski natječaj za izradu idejnog rješenja za novu zgradu...
U srcu turističkog raja, žnjanski plato doživljava transformaciju koja će znatno doprinijeti...
Mini montažne kuće su idealan izbor za one koji traže praktičnost, čak i kada je u pitanju manji...
U našem ugovoru o najmu za novi stan stoji da smo obavezni nabaviti i održavati osiguranje za...
Priprema doma za ljeto zahtijeva više od stavljanja mrežica na prozore i čišćenja vrtnog namještaja...
Terasa predstavlja ključni dio kuće za druženje i uživanje u slobodnom vremenu, funkcionirajući kao...
Deficit visokokvalitetnih poslovnih prostora u Zagrebu postaje sve izraženiji, pa nije iznenađujuće...

Upišite se u adresar građevinskih tvrtki

Istražite portal

Često se može čuti o pojmovima “posjedovni list” i “vlasnički list” koji izgledaju slično, ali...
Od osamostaljenja, Hrvatska je intenzivno radila na razvoju svoje cestovne infrastrukture, čime je promet postao...
Kupaonica treba biti funkcionalna i estetski privlačna, što može biti izazov s obzirom na sve sanitarne uređaje i...
Zanimljivo je da danas više od polovice globalne populacije čini svoj dom u urbanim područjima. Promjene u načinu...
Most preko rijeke Cetine prostire se na dužini od 224,45 metara, s tim što je otprilike 150 metara mosta vidljivo jer se...
Grad Pula organizirao je javni arhitektonski natječaj za izradu idejnog rješenja za novu zgradu Dječjeg vrtića Valmade u...
U srcu turističkog raja, žnjanski plato doživljava transformaciju koja će znatno doprinijeti turističkoj ponudi i...
Mini montažne kuće su idealan izbor za one koji traže praktičnost, čak i kada je u pitanju manji stambeni prostor...
Scroll to Top