Otkrivamo: Koje su usluge i cijene geodeta

Geodet predstavlja prvu osobu s kojom se susrećete na početku izgradnje vaše kuće. Prije nego što arhitekt započne s kreiranjem planova i pripremanjem potrebne dokumentacije, potreban vam je geodetski pregled. Takav pregled otkriva sve prirodne i već izgrađene strukture koje se nalaze na vašoj parceli. Osim toga, geodet nudi i širok spektar usluga uključujući označavanje lokacije za gradnju, regulaciju granica, podjelu parcela, i još mnogo drugih aktivnosti. U nastavku su opisani neki od najuobičajenijih postupaka koje geodet provodi te cijene postupaka.

Geodetski nacrt

Geodetski plan prikazuje sve fizičke strukture prisutne na određenoj površini zemljišta, izrađen je u manjem mjerilu. Ovaj plan daje uvid u podatke kao što su oblik terena, vode, vegetacija, već izgrađeni objekti, parcele, geodetske reference, infrastruktura, i druge fizičke značajke.

Izrada geodetskog plana uglavnom se oslanja na službene zapise i informacije dobivene direktnom geodetskom mjerenjem na lokaciji.Za izradu geodetskog plana stanja često se koriste mjerila kao što su 1:250 i 1:500, dok se za opsežnije linearno rasprostranjene objekte koristi mjerilo 1:1000 ili manje detaljna mjerila.

Cijena izrade geodetskog plana za potrebe projektiranja obiteljskih kuća varira između 300 i 1000 eura, ovisno o veličini zemljišta, broju detalja koji treba prikazati i lakoći pristupa tim detaljima na terenu.

Komasacija

Komasacija predstavlja geodetsku uslugu koja uključuje preuređenje zemljišta unutar određenog područja, često u vlasništvu različitih osoba, s ciljem da se zemljište na novo organizira i dodijeli vlasnicima na način da svatko, koliko je to moguće, dobije optimalno raspoređeno zemljište.

Ovim postupkom stvaraju se parcele jednake vrijednosti koje su lakše za korištenje, uz očuvanje ukupne veličine i vrijednosti zemljišta. Za realizaciju komasacije, geodet izrađuje poseban elaborat, ugovor o komasaciji te prikuplja potrebne izjave svih vlasnika zemljišta.

Kao rezultat komasacije, formiraju se nove neovisne parcele s promijenjenim granicama, koje je nužno ažurirati u zemljišnom katastru. Određivanje cijene komasacije može biti složeno i varira ovisno o veličini obrađenih područja, broju graničnih linija koje treba definirati te ukupnom broju zahvaćenih parcela.

Uređenje međe

U okviru svojih usluga, geodeti također provode postupke uređenja međe. Postupak započinje prikupljanjem svih dostupnih podataka, nakon čega slijede terenska mjerenja koja se obavljaju bez potrebe za prisutnošću vlasnika. Na temelju početno prikupljenih informacija, provodi se definiranje granica, na što su pozvani vlasnici i njihovi neposredni susjedi.

Tijekom definiranja, vlasnik indicira željeni smjer granice, dok geodet provjerava usklađenost te granice s onom zabilježenom u katastarskim evidencijama. Ukoliko postoji suglasnost vlasnika o smjeru granice koju je odredio geodet, granica se tako i bilježi u elaboratu za regulaciju granica. U slučaju neslaganja između vlasnika, susjeda i geodeta, elaborat će sadržavati sve predložene granice.

Ako se ni uz pomoć Geodetske uprave ne može postići sporazum putem usmenog postupka, inicira se sudski postupak za regulaciju granica. Troškovi uređenje međe varira ovisno o broju granica koje treba definirati, pri čemu se cijene kreću od 150 do 300 EUR, uz mogućnost dodatnog troška od 50 EUR po svakoj granici.

Označivanje međe

Označavanje međe često se provodi u skladu s prirodnim graničnim točkama, što je zadatak koji obavlja geodet. Informacije potrebne za postavljanje granica dobivaju se iz katastarskih podataka. Da bi se postavili granični znakovi, potrebna je suglasnost svih vlasnika susjednih parcela.

Kada je postupak završen, geodet šalje obavijest o postavljenim granicama u obliku tehničkog izvještaja i vlasnicima zemljišta i Geodetskoj upravi. Trošak za označavanje međe iznosi malo manje od 100 EUR, uz dodatni iznos od 50 EUR za svaku uključenu graničnu točku.

Parcelacija

Parcelacija je proces u kojem geodet kombinira više manjih, međusobno susjednih parcela u jednu veću, ili dijeli jednu veliku parcelu na nekoliko manjih dijelova. Prije započinjanja ovog procesa, neophodno je da su sve granice među postojećim parcelama jasno definirane.

Po završetku ovog postupka, nove granice parcela se registriraju u zemljišnom katastru. Cjenovnik parcelacije može biti izazovan za određivanje, s cijenama koje obično počinju od 400 EUR ili su u tom cjenovnom rangu.

Kolčanje

Ovaj zadatak geodeta dolazi u igru kada klijent ima potrebu za registracijom zgrade. Uobičajeno, ovu aktivnost inicira vlasnik parcele ili graditelj, u slučaju da nisu ista osoba. Trošak za postavljanje kolčeva za gradnju obiteljske kuće varira od 150 do 200 EUR

Odgovaramo na najčešća pitanja

Koliko traje put od konzultacija do početka izgradnje i koji su koraci uključeni?

Kada se upustite u projekt izgradnje, prvi korak često uključuje konzultacije s geodetom ili arhitektom. Ovi stručnjaci, na temelju urbanističkih planova, istražuju mogućnosti izgradnje na određenoj parceli, uključujući koje vrste objekata se mogu graditi i pod kojim uvjetima je moguće dobiti građevinsku dozvolu.

Arhitekt će zatim, u suradnji s klijentom, razviti detalje planiranog objekta koristeći geodetski zapis trenutačnog stanja terena, uz uvjete postavljene od strane trećih strana kao što su plinara, vodovod, i slično.

Nakon toga, glavni projekt se podnosi nadležnom graditeljskom uredu radi dobivanja građevinske dozvole. Odabir izvođača radova i prijava gradilišta omogućuju početak izgradnje, s geodetima koji prvi dolaze na teren kako bi označili lokaciju gradnje sukladno projektu.

Trajanje cijelog procesa od početnih konzultacija do započinjanja gradnje varira i teško je precizno ga odrediti jer ovisi o brzini dobivanja potrebnih uvjeta i dozvola od raznih institucija.

Kada je potrebna usluga geodeta u procesu izgradnje novog objekta?

Pri svakoj novogradnji nužno je angažirati geodeta na samom početku kako bi se utvrdilo koje su sve radnje potrebne za projekt. Geodet prvenstveno vrši mjerenje lokacije i izrađuje geodetski prikaz trenutnog stanja, koji služi kao osnova za projektiranje.

Kako organizirati upis zgrade u katastar?

Za upis zgrade u katastar ključno je sakupiti svu potrebnu dokumentaciju, uključujući rješenje o izvedenom stanju i uporabnu dozvolu. Zatim se dogovara sastanak s geodetskom firmom gdje se predaju svi podaci i dokumentacija.

Geodet obavlja terensko mjerenje, izrađuje situaciju i uspoređuje s dokumentacijom, nakon čega se izrađuje i predaje elaborat katastru na ovjeru. Katastar pregledava i ovjerava elaborat, nakon čega se izdaje rješenje i objekt se može upisati.

Što učiniti nakon legalizacije objekta?

Nakon legalizacije objekta, mnogi vlasnici misle da su time automatski riješili sve pravne aspekte svoje nekretnine. Međutim, za potpuno uređenje stanja potrebno je izraditi geodetski elaborat na temelju dobivenog Rješenja o izvedenom stanju (RIS).

Ovisno o situaciji, možda će biti potrebno samo upisati objekt u zemljišne knjige, ili u nekim slučajevima, izvršiti dodatne radnje poput formiranja nove građevne čestice. Najbolje je kontaktirati geodeta koji će na temelju uvida u dokumentaciju i postojeće stanje pružiti jasne upute o potrebnim koracima.

Možda Vas zanima…

Često se može čuti o pojmovima “posjedovni list” i “vlasnički list” koji...
Od osamostaljenja, Hrvatska je intenzivno radila na razvoju svoje cestovne infrastrukture, čime je...
Kupaonica treba biti funkcionalna i estetski privlačna, što može biti izazov s obzirom na sve...
Zanimljivo je da danas više od polovice globalne populacije čini svoj dom u urbanim područjima...
Most preko rijeke Cetine prostire se na dužini od 224,45 metara, s tim što je otprilike 150 metara...
Više od četiri godine nakon potresa u Zagrebu, Arheološki muzej je u potpunosti otvoren, nakon što...
Grad Pula organizirao je javni arhitektonski natječaj za izradu idejnog rješenja za novu zgradu...
U srcu turističkog raja, žnjanski plato doživljava transformaciju koja će znatno doprinijeti...
Mini montažne kuće su idealan izbor za one koji traže praktičnost, čak i kada je u pitanju manji...
U našem ugovoru o najmu za novi stan stoji da smo obavezni nabaviti i održavati osiguranje za...
Priprema doma za ljeto zahtijeva više od stavljanja mrežica na prozore i čišćenja vrtnog namještaja...
Terasa predstavlja ključni dio kuće za druženje i uživanje u slobodnom vremenu, funkcionirajući kao...

Upišite se u adresar građevinskih tvrtki

Istražite portal

Često se može čuti o pojmovima “posjedovni list” i “vlasnički list” koji izgledaju slično, ali...
Od osamostaljenja, Hrvatska je intenzivno radila na razvoju svoje cestovne infrastrukture, čime je promet postao...
Kupaonica treba biti funkcionalna i estetski privlačna, što može biti izazov s obzirom na sve sanitarne uređaje i...
Zanimljivo je da danas više od polovice globalne populacije čini svoj dom u urbanim područjima. Promjene u načinu...
Most preko rijeke Cetine prostire se na dužini od 224,45 metara, s tim što je otprilike 150 metara mosta vidljivo jer se...
Više od četiri godine nakon potresa u Zagrebu, Arheološki muzej je u potpunosti otvoren, nakon što su završeni stalni...
Grad Pula organizirao je javni arhitektonski natječaj za izradu idejnog rješenja za novu zgradu Dječjeg vrtića Valmade u...
U srcu turističkog raja, žnjanski plato doživljava transformaciju koja će znatno doprinijeti turističkoj ponudi i...
Scroll to Top