Bez papira i briga: Što smijete graditi bez građevinske dozvole?

Kupnja nove kuće često potiče želju za preuređenjem, uključujući izgradnju sjenice i garaže, te obnovu i povišenje krova. No, možda niste sigurni trebate li za te radove građevinsku dozvolu ili možete raditi po vlastitom planu. Za građevinski portal istražili smo koje uvjete morate ispuniti za izgradnju pomoćnih objekata, preuređivanje stambenog prostora i uređenje dvorišta.

Za manje građevne zahvate poput vrtne sjenice, terase, ograde ili garaže obično nije nužna građevinska dozvola, no postoje određena pravila koja je potrebno poštovati. Za opsežnije projekte često je potrebno da se ti radovi uključe u glavni projekt, a u nekim slučajevima moraju biti usklađeni i s prostornim planom. Specifični uvjeti za izvođenje radova i izgradnju objekata koji ne zahtijevaju građevinsku dozvolu definirani su pravilnikom o jednostavnim građevinama i radovima.

Za različite manje objekte kao što su cisterne za vodu i septičke jame (do 27 m2), sjenice, nadstrešnice i terase pored zgrade na razini terena (do 20 m2) nije potrebno tražiti građevinsku dozvolu ni izraditi glavni projekt, pa se radovi mogu obavljati bez tih formalnosti. Dodatno, bez potrebe za građevinskom dozvolom, ali uz poštovanje odredbi glavnog projekta, moguće je izgraditi objekte poput pomoćnih zgrada do 50 kvadratnih metara, parkirališta, podzemnih i nadzemnih spremnika goriva do 10 m3, vanjskih bazena do 100 m2, sunčanih kolektora, viših ograda te dječjih igrališta unutar vrta.

Također se mogu izvoditi unutarnje preuređenja poput promjene zidova, podova, instalacija, dodavanja prozora i ugradnje elektroničke komunikacije. Prije početka gradnje objekata i izvođenja radova koji ne zahtijevaju građevinsku dozvolu, ali su predviđeni glavnim projektom, nužno je prijaviti početak radova. Za sve navedene zahvate važno je da investitor, projektant i izvođač pridržavaju propisa i stručnih pravila. Većina radova se ne smije izvoditi bez usklađenosti s prostornim planom.

Izuzetno, prema prostornom planu može se na zemljištu postojeće zgrade izgraditi cisterna za vodu ili septička jama do 27 kubnih metara, kao i solarni kolektori ili fotovoltaični moduli za proizvodnju toplinske ili električne energije bez opcije povezivanja na mrežu, bez potrebe za građevinskom dozvolom ili glavnim projektom. U praksi se često susrećemo s situacijama gdje nije odmah jasno kako klasificirati određene građevinske zahvate ili radove.

Evo nekoliko primjera gdje je važno pažljivo analizirati sve aspekte zahvata

Na primjer, ako želite obnoviti krov i istovremeno izgraditi dodatak na potkrovlju radi povećanja prostora, prvo trebate provjeriti koje su maksimalne dozvoljene visine dodatka prema prostornom planu. Obično se dopuštene visine kreću od 90 do 120 centimetara. Ako je trenutna visina nadozida 60 centimetara, a dozvoljeno je do 120 centimetara, možete dodati do 60 centimetara visine prema glavnom projektu koji izrađuje arhitekt. Za viši nadozid od dopuštenih 60 centimetara potrebna je građevinska dozvola.

Većinu unutarnjih preuređenja zgrade možete izvesti bez građevinske dozvole, pod uvjetom da su u skladu s glavnim projektom. Međutim, za značajnije promjene kao što su rušenje nosivih zidova ili pretvaranje jednog stana u dva, potrebna vam je građevinska dozvola. Kod izgradnje pomoćnih objekata do 50 kvadratnih metara, iako nije potrebna građevinska dozvola, trebate se pridržavati urbanističkih pravila kao što su ograničenja maksimalne izgrađenosti čestice i određeni razmak od susjednih granica. Za radove koji mijenjaju koeficijent izgrađenosti zgrade, poput zatvaranja terase ili izgradnje vanjskog stubišta, obavezna je građevinska dozvola.

U slučaju izmjena na zajedničkim dijelovima zgrade, poput postavljanja novog prozora na vanjskom zidu, potrebno je dobiti suglasnost većine suvlasnika. Ako su potrebni i potpisi svih suvlasnika, to ukazuje na potrebu za građevinskom dozvolom. Što se tiče mobilnih kućica, one ne zahtijevaju građevinsku dozvolu dok se ne koriste kao stalno mjesto boravka. Za one veće od 15 kvadratnih metara potrebna je lokacijska dozvola, dok je za manje takva dozvola nepotrebna. Treba ih postavljati samo u za to predviđene zone kao što su kampovi ili turistička naselja. Ako mobilna kućica postane stacionarna, tada se smatra građevinom i zahtijeva odobrenje za tipski projekt. Uvijek je preporučljivo konzultirati se sa stručnjacima prije početka bilo kakvih građevinskih radova kako biste bili sigurni da pravilno kategorizirate svoj zahvat i pratite relevantne propise.

 

Možda Vas zanima…

Često se može čuti o pojmovima “posjedovni list” i “vlasnički list” koji...
Od osamostaljenja, Hrvatska je intenzivno radila na razvoju svoje cestovne infrastrukture, čime je...
Kupaonica treba biti funkcionalna i estetski privlačna, što može biti izazov s obzirom na sve...
Zanimljivo je da danas više od polovice globalne populacije čini svoj dom u urbanim područjima...
Most preko rijeke Cetine prostire se na dužini od 224,45 metara, s tim što je otprilike 150 metara...
Više od četiri godine nakon potresa u Zagrebu, Arheološki muzej je u potpunosti otvoren, nakon što...
Grad Pula organizirao je javni arhitektonski natječaj za izradu idejnog rješenja za novu zgradu...
U srcu turističkog raja, žnjanski plato doživljava transformaciju koja će znatno doprinijeti...
Mini montažne kuće su idealan izbor za one koji traže praktičnost, čak i kada je u pitanju manji...
U našem ugovoru o najmu za novi stan stoji da smo obavezni nabaviti i održavati osiguranje za...
Priprema doma za ljeto zahtijeva više od stavljanja mrežica na prozore i čišćenja vrtnog namještaja...
Terasa predstavlja ključni dio kuće za druženje i uživanje u slobodnom vremenu, funkcionirajući kao...

Upišite se u adresar građevinskih tvrtki

Istražite portal

Često se može čuti o pojmovima “posjedovni list” i “vlasnički list” koji izgledaju slično, ali...
Od osamostaljenja, Hrvatska je intenzivno radila na razvoju svoje cestovne infrastrukture, čime je promet postao...
Kupaonica treba biti funkcionalna i estetski privlačna, što može biti izazov s obzirom na sve sanitarne uređaje i...
Zanimljivo je da danas više od polovice globalne populacije čini svoj dom u urbanim područjima. Promjene u načinu...
Most preko rijeke Cetine prostire se na dužini od 224,45 metara, s tim što je otprilike 150 metara mosta vidljivo jer se...
Više od četiri godine nakon potresa u Zagrebu, Arheološki muzej je u potpunosti otvoren, nakon što su završeni stalni...
Grad Pula organizirao je javni arhitektonski natječaj za izradu idejnog rješenja za novu zgradu Dječjeg vrtića Valmade u...
U srcu turističkog raja, žnjanski plato doživljava transformaciju koja će znatno doprinijeti turističkoj ponudi i...
Scroll to Top