Sigurnost na prvom mjestu: Zaštita od požara u energetskoj obnovi zgrada

Energetska sanacija zgrada može biti prilično zahtjevna. Bez obzira radi li se o potpunoj, temeljitoj ili opsežnoj obnovi, financiralo se to kroz sufinanciranje ili provodilo neovisno, ključni aspekt je uvijek zaštita od požara. Ovaj element sigurnosti ne smije se zanemariti jer predstavlja temelj sigurnosti cijele zgrade. Zaštita od požara ne samo da štiti živote i imovinu, već i omogućuje dugoročnu održivost zgrade kroz prevenciju katastrofalnih šteta. Prilikom planiranja energetske obnove, ključno je integrirati suvremene tehnologije i materijale koji su otporni na požar. Ovo uključuje korištenje negorivih izolacijskih materijala, sigurnosnih sustava za detekciju i gašenje požara te dizajn koji olakšava evakuaciju u slučaju nužde.

Energetska obnova zgrada složen je proces koji zahtijeva pažljivo planiranje i izvođenje. Bez obzira na to planira li se temeljita, duboka ili sveobuhvatna obnova, bilo da je riječ o sufinanciranju ili samostalnom projektu, osnova svega leži u zaštiti od požara. Ova mjera je samo jedan od sedam osnovnih zahtjeva koje postavlja Zakon o gradnji. Prema članku 8., gradnje moraju zadovoljiti sljedeće kriterije:

1. Mehanička otpornost i stabilnost,
2. Sigurnost u slučaju požara,
3. Higijena, zdravlje i zaštita okoliša,
4. Sigurnost korištenja i pristupačnost,
5. Zaštita od buke,
6. Učinkovito upravljanje energijom i očuvanje topline,
7. Održiva upotreba prirodnih resursa.

Veći dio stambenih objekata u Hrvatskoj, izgrađen prije 1987. godine, pokazuje značajnu energetsku neučinkovitost. Stoga je nužno provesti njihovu energetsku obnovu. S ciljem postizanja klimatske neutralnosti do 2050. godine, što je ambicija Europske unije, Hrvatska je također obvezna ubrzati procese energetske sanacije kako bi ispunila postavljene ciljeve.

U Hrvatskoj, financiranje energetske obnove zgrada često uključuje sufinanciranje, pri čemu suvlasnici zgrada nastoje iskoristiti javne natječaje kako bi pokrili do 60% troškova projekta. Od rujna 2021., Ministarstvo prostornoga uređenja i graditeljstva zaoštrilo je pravila za prijavu, uključujući i obvezu priloženja analize postojećeg stanja zgrade, što je detaljno objašnjeno u novim Smjernicama koje pomažu projektantima u pripremi potrebne dokumentacije.

Poseban naglasak u Smjernicama, kao i u priručniku Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu iz 2017., stavljen je na zaštitu od požara tijekom energetske obnove. Priručnik služi kao vodič za investitore, stručnjake i projektante, ističući važnost integracije sigurnosnih mjera protiv požara u planove obnove. Energetska učinkovitost zgrada i zahtjevi za požarnom sigurnošću tijesno su povezani, posebice kada su u pitanju toplinska svojstva građevnih elemenata. Regulativa postavlja strože standarde za toplinsku izolaciju, često zahtijevajući značajno deblje slojeve izolacije nego što je to bilo uobičajeno, što povećava ukupni požarni rizik, osobito kada se koriste lako zapaljivi materijali.

Tijekom građevinskih radova, posebno važno je obratiti pažnju na zaštitu od požara, jer skladištenje i ugradnja gorivih izolacijskih materijala predstavljaju dodatni rizik. ETICS sustavi, koji su široko korišteni u izgradnji toplinski izoliranih pročelja, dolaze kao kompletni paketi od proizvođača i zahtijevaju pažljivu instalaciju kako bi se minimizirala opasnost od požara. ETICS sustav, poznat i kao kontaktno pročelje, predstavlja kompletni izolacijski sustav koji se koristi u graditeljstvu. Sastoji se od proizvoda proizvedenih u tvornici i isporučuje se kao cjeloviti skup. Na dolje prikazanoj slici može se vidjeti osnovni set komponenti koje su prilagođene za njegovu upotrebu. Ovaj sustav se također može nazivati sustavom za vanjsku toplinsku izolaciju, kontaktnom fasadom ili kontaktnim sustavom pročelja.

Foto: Priručnik za projektiranje i izvođenje – Zaštita pročelja zgrada od požara

U Hrvatskoj su ekspandirani polistiren (EPS) i mineralna vuna najčešće korišteni materijali za izolacijski sloj u sustavima vanjske termoizolacije (ETICS). Razlike u požarnom opterećenju ovih materijala su značajne. Naime, specifično požarno opterećenje EPS-a je 7,3 puta, PIR-a 4,35 puta, a PUR-a 4,5 puta veće nego kod mineralne vune, kada se uspoređuje njihova efikasnost u zadržavanju topline koja se traži za energetski efikasne zgrade. Korištenje lako zapaljivih materijala u građevinarstvu je realnost, posebno s rastućim trendom održive gradnje koji favorizira materijale organskog porijekla koji su prirodno skloni zapaljivosti.

Zaštita od požara tijekom energetske obnove zgrada iznimno je važna, bilo da se obnova financira kroz sufinanciranje ili se troškovi pokrivaju iz vlastitih sredstava suvlasnika. U oba slučaja, ključno je biti svjestan da za požar može biti dovoljna jedna mala iskra, što može dovesti do velike štete. Stoga, uvođenje odgovarajućih mjera zaštite od požara nije samo zakonska obveza, već i ključna komponenta za sigurnost zgrada tijekom i nakon obnove.

nergetska obnova zgrada u Hrvatskoj predstavlja ključni element u ostvarivanju energetske efikasnosti i održivosti. Međutim, jednako je važno uzeti u obzir i aspekte sigurnosti od požara, posebice kada su u pitanju materijali kao što su EPS, PIR i PUR, koji donose povećane rizike zbog svojih zapaljivih svojstava. Pravilno upravljanje i primjena ETICS sustava mogu značajno doprinijeti kako sigurnosti tako i performansama zgrade. Stoga je ključno da projektanti i izvođači radova strogo prate propisane smjernice i regulative kako bi osigurali ne samo energetsku učinkovitost već i visoku razinu zaštite od požara, čime će zgrade biti sigurnije i otpornije na potencijalne požarne incidente.

 

 

Možda Vas zanima…

Često se može čuti o pojmovima “posjedovni list” i “vlasnički list” koji...
Od osamostaljenja, Hrvatska je intenzivno radila na razvoju svoje cestovne infrastrukture, čime je...
Kupaonica treba biti funkcionalna i estetski privlačna, što može biti izazov s obzirom na sve...
Zanimljivo je da danas više od polovice globalne populacije čini svoj dom u urbanim područjima...
Most preko rijeke Cetine prostire se na dužini od 224,45 metara, s tim što je otprilike 150 metara...
Više od četiri godine nakon potresa u Zagrebu, Arheološki muzej je u potpunosti otvoren, nakon što...
Grad Pula organizirao je javni arhitektonski natječaj za izradu idejnog rješenja za novu zgradu...
U srcu turističkog raja, žnjanski plato doživljava transformaciju koja će znatno doprinijeti...
Mini montažne kuće su idealan izbor za one koji traže praktičnost, čak i kada je u pitanju manji...
U našem ugovoru o najmu za novi stan stoji da smo obavezni nabaviti i održavati osiguranje za...
Priprema doma za ljeto zahtijeva više od stavljanja mrežica na prozore i čišćenja vrtnog namještaja...
Terasa predstavlja ključni dio kuće za druženje i uživanje u slobodnom vremenu, funkcionirajući kao...

Upišite se u adresar građevinskih tvrtki

Istražite portal

Često se može čuti o pojmovima “posjedovni list” i “vlasnički list” koji izgledaju slično, ali...
Od osamostaljenja, Hrvatska je intenzivno radila na razvoju svoje cestovne infrastrukture, čime je promet postao...
Kupaonica treba biti funkcionalna i estetski privlačna, što može biti izazov s obzirom na sve sanitarne uređaje i...
Zanimljivo je da danas više od polovice globalne populacije čini svoj dom u urbanim područjima. Promjene u načinu...
Most preko rijeke Cetine prostire se na dužini od 224,45 metara, s tim što je otprilike 150 metara mosta vidljivo jer se...
Više od četiri godine nakon potresa u Zagrebu, Arheološki muzej je u potpunosti otvoren, nakon što su završeni stalni...
Grad Pula organizirao je javni arhitektonski natječaj za izradu idejnog rješenja za novu zgradu Dječjeg vrtića Valmade u...
U srcu turističkog raja, žnjanski plato doživljava transformaciju koja će znatno doprinijeti turističkoj ponudi i...
Scroll to Top