Split postaje veliko gradilište: krenuo investicijski projekt vrijedan 237 milijuna eura

Na lokaciji „Željezničar“, gradskog kupališta Bačvice, održano je svečano otvaranje radova u sklopu „Projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture Split – Solin“, a koji su sastavni dio radova na izgradnji spoja odvodnje južnog sliva grada Splita na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Stupe i dogradnji podmorskog ispusta Stobreč. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 41.776.085,08 eura bez PDV-a, odnosno 52.220.106,40 eura s PDV-om, a planirani rok dovršetka radova je 33 mjeseca.

Početak realizacije projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture gradonačelnik ivica Puljak nazvao je erom velikog investicijskog ciklusa i do sada neviđenog razvojnog, komunalnog i infrastrukturnog iskoraka grada pod Marjanom.

„Danas pokazujemo koliko brinemo o kvaliteti života naših građana, posebno u pogledu zaštite okoliša i održivog razvoja, a što želimo da ima jedan moderan grad poput Splita. Apeliram na strpljenje kod naših građana tijekom radova. Osim započetih radova na Žnjanu i Bačvicama, očekujemo i početak radova na školama, vrtićima, sportskim centrima i kulturnoj infrastrukturi, pa molim sugrađane za strpljenje, jer će rezultat velikih zahvata biti drastičan porast kvalitete življenja u našem gradu. Dakle, kvaliteta života i kvaliteta okoliša više nije nedohvatljiv san, već postaju stvarnost koja se konačno – ostvaruje. Zahvaljujem svima koji su dali svoj obol da se ovaj projekt, vrlo važan za Split, dovede do početka realizacije“, poručio je gradonačelnik Puljak. Čestitkama se pridružio i župan Blaženko Boban kazavši kako će aktualni vodno-komunalni projekti značajno poboljšati infrastrukturnu situaciju u Splitu, ali i cijeloj Županiji.

Direktor „Vodovoda i kanalizacije“ Miroslav Delić iznio je tehničke podatke o projektu istaknuvši kako radovi na spoju sustava odvodnje južnog sliva grada Splita na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Stupe i dogradnji podmorskog ispusta Stobreč obuhvaća izgradnju 7.747 metara kanalizacijskih gravitacijskih cjevovoda, 7.475 metara tlačnih kanalizacijskih cjevovoda, 5.640 metara cjevovoda podmorskih ispusta, 6.354 metara vodoopskrbnih cjevovoda, 4.325 metara kabelske kanalizacije potrebne za sustav daljinskog nadzora i upravljanja te 1.713 metara infrastrukturnog obalnog nasipa koji se proteže od Duilova do Stobreča.

Pored navedenog, naveo je direktor Delić, ugovor obuhvaća izgradnju novih ili rekonstrukciju i sanaciju glavnih gradskih kanalizacijskih stanica. Riječ je o sanaciji i zamjeni opreme postojeće crpne stanice Katalinića brig, izgradnji nove crpne stanice Katalinića brig na istoj lokaciji s kapacitetom od 300 l/s, izgradnji crpne stanice Trstenik i crpne stanice Duilovo te rekonstrukciji i dogradnji crpne stanice Šine. Sve otpadne vode južnog sliva će se navedenim crpnim stanicama i sustavom gravitacijskih i tlačnih cjevovoda od Katalinića briga, preko Bačvica, Firula, Zente, Trstenika, Žnjana, Duilova i Stobreča precrpljivati do crpne stanice Šine te dalje do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) Stupe, gdje će se pročišćavati na razinu 2. stupnja korištenjem tehnologije biološkog pročišćavanja, nakon čega će se ispuštati u more Bračkog kanala putem dugačkog podmorskog ispusta. Podmorski ispust će se dograditi (izgradit će se dodatna – druga cijev ispusta) kako bi se povećao kapacitet podmorskog ispusta i time omogućilo ispuštanje svih pročišćenih otpadnih voda s UPOV-a Stupe.

Realizacijom ovog Ugovora postići će se pročišćavanje svih otpadnih voda grada Splita na centralnom uređaju za pročišćavanje otpadnih voda Stupe, što uključuje i otpadne vode južnog sliva Splita, koji obuhvaća kompletan centar grada i veliko područje južno od Vukovarske ulice koje gravitira Bačvicama i postojećem podmorskom ispustu Katalinića brig, uključujući Visoku, Trstenik, Mertojak i Žnjan. Kao dio ovih radova, planira se izgradnja novog podmorskog ispusta za preljevnih voda izvan uvale Trstenik kako bi se u velikoj mjeri (gotovo potpuno) smanjilo njihovo prelijevanje za vrijeme oborina u potok Trstenik. Podmorski ispust Katalinića brig, kroz koji se danas ispuštaju nedovoljno pročišćene otpadne vode u Brački kanal, u budućnosti će služiti samo za ispuštanje preljevnih oborinskih voda. Istovremeno, izgradnjom nove crpne stanice Duilovo i precrpljivanjem otpadnih voda u pravcu Stupa, bit će ukinut postojeći podmorski ispust nepročišćenih otpadnih voda na području Duilova.

Među brojnim uzvanicima, svečanosti su nazočili i zamjenici gradonačelnika Bojan Ivošević i Antonio Kuzmanić, potom generalni direktor „Hrvatskih voda“ Zoran Đuroković, ravnateljica Uprave vodnog gospodarstva i zaštite mora pri Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Elizabeta Kos te predstavnici Strabaga, kao izvođača radova.

Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin investicija je ukupne vrijednosti 237.807.499,19 eura, a od ukupno prihvatljivih troškova koji iznose 188.387.880,03 eura, 129.446.550,25 eura, odnosno 68,71 posto financirat će se bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Preostalih 49.419.619,16 eura ili 31,29 posto sufinancirat će se nacionalnim sredstvima. Provedbom ovog projekta, ispunit će se EU standardi u vodno-komunalnim djelatnostima, odnosno ispunit će se zahtjevi Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda 91/271/EE u aglomeraciji Split-Solin i 2. Direktive o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju 98/83/EZ kroz osiguranje povećanja pokrivenosti vodoopskrbnom mrežom.

Možda Vas zanima…

Često se može čuti o pojmovima “posjedovni list” i “vlasnički list” koji...
Od osamostaljenja, Hrvatska je intenzivno radila na razvoju svoje cestovne infrastrukture, čime je...
Kupaonica treba biti funkcionalna i estetski privlačna, što može biti izazov s obzirom na sve...
Zanimljivo je da danas više od polovice globalne populacije čini svoj dom u urbanim područjima...
Most preko rijeke Cetine prostire se na dužini od 224,45 metara, s tim što je otprilike 150 metara...
Više od četiri godine nakon potresa u Zagrebu, Arheološki muzej je u potpunosti otvoren, nakon što...
Grad Pula organizirao je javni arhitektonski natječaj za izradu idejnog rješenja za novu zgradu...
U srcu turističkog raja, žnjanski plato doživljava transformaciju koja će znatno doprinijeti...
Mini montažne kuće su idealan izbor za one koji traže praktičnost, čak i kada je u pitanju manji...
U našem ugovoru o najmu za novi stan stoji da smo obavezni nabaviti i održavati osiguranje za...
Priprema doma za ljeto zahtijeva više od stavljanja mrežica na prozore i čišćenja vrtnog namještaja...
Terasa predstavlja ključni dio kuće za druženje i uživanje u slobodnom vremenu, funkcionirajući kao...

Upišite se u adresar građevinskih tvrtki

Istražite portal

Često se može čuti o pojmovima “posjedovni list” i “vlasnički list” koji izgledaju slično, ali...
Od osamostaljenja, Hrvatska je intenzivno radila na razvoju svoje cestovne infrastrukture, čime je promet postao...
Kupaonica treba biti funkcionalna i estetski privlačna, što može biti izazov s obzirom na sve sanitarne uređaje i...
Zanimljivo je da danas više od polovice globalne populacije čini svoj dom u urbanim područjima. Promjene u načinu...
Most preko rijeke Cetine prostire se na dužini od 224,45 metara, s tim što je otprilike 150 metara mosta vidljivo jer se...
Više od četiri godine nakon potresa u Zagrebu, Arheološki muzej je u potpunosti otvoren, nakon što su završeni stalni...
Grad Pula organizirao je javni arhitektonski natječaj za izradu idejnog rješenja za novu zgradu Dječjeg vrtića Valmade u...
U srcu turističkog raja, žnjanski plato doživljava transformaciju koja će znatno doprinijeti turističkoj ponudi i...
Scroll to Top